IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
1.60.156.99 9000 高匿名 HTTP 黑龙江省伊春市 联通 3秒 2016-03-03 18:46:25
59.62.35.139 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 2秒 2016-03-03 17:46:26
115.223.229.203 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2016-03-03 16:46:17
182.101.223.158 9000 高匿名 HTTP 江西省吉安市 电信 2秒 2016-03-03 15:46:23
115.223.198.142 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2016-03-03 14:46:16
1.60.156.76 9000 高匿名 HTTP 黑龙江省伊春市 联通 2秒 2016-03-03 13:46:23
219.136.30.131 8090 高匿名 HTTP 广东省广州市 电信 0.3秒 2016-03-03 12:46:23
182.109.80.178 9000 高匿名 HTTP 江西省吉安市 电信 3秒 2016-03-03 11:46:21
218.64.147.108 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 2秒 2016-03-03 10:46:15
27.42.160.36 8090 高匿名 HTTP 广东省中山市 联通 2秒 2016-03-03 09:46:22
223.151.211.55 9000 高匿名 HTTP 湖南省常德市 电信 2秒 2016-03-03 08:46:21
14.123.215.14 8090 高匿名 HTTP 广东省珠海市 电信 1秒 2016-03-03 07:46:19
118.255.254.226 9000 高匿名 HTTP 湖南省郴州市 电信 3秒 2016-03-03 06:46:19
180.104.172.108 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 2秒 2016-03-03 05:46:15
223.151.112.251 9000 高匿名 HTTP 湖南省常德市 电信 1.0秒 2016-03-03 04:46:20

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。