IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
111.0.66.34 8088 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 移动 3秒 2014-10-28 17:30:52
202.105.247.122 9999 高匿名 HTTP 广东省汕尾市 电信 3秒 2014-10-28 16:30:07
183.207.229.203 80 高匿名 HTTP 江苏省南京市 全省共用出口 移动 1秒 2014-10-28 15:30:15
117.156.8.71 80 高匿名 HTTP 甘肃省兰州市 移动 1秒 2014-10-28 14:30:28
183.207.228.7 8002 高匿名 HTTP 江苏省 移动 8秒 2014-10-28 13:30:18
112.17.0.204 80 高匿名 HTTP 浙江省 移动 1秒 2014-10-28 12:30:16
211.167.105.99 80 高匿名 HTTP 上海市 有线宽带 3秒 2014-10-28 11:30:09
183.207.228.7 8345 高匿名 HTTP 江苏省 移动 5秒 2014-10-28 10:30:08
183.207.228.6 8112 高匿名 HTTP 江苏省南京市 全省共用出口 移动 11秒 2014-10-28 09:30:38
120.210.134.250 8088 高匿名 HTTP 安徽省合肥市 移动 1秒 2014-10-28 08:30:57
183.207.228.7 8104 高匿名 HTTP 江苏省 移动 7秒 2014-10-28 07:30:10
183.207.228.7 8161 高匿名 HTTP 江苏省 移动 7秒 2014-10-28 06:30:18
122.117.237.149 9064 高匿名 HTTP 台湾省 中华电信股份有限公司 6秒 2014-10-28 05:30:15
183.207.228.7 9426 高匿名 HTTP 江苏省南京市 (全省共用出口) 移动 1秒 2014-10-28 04:30:23
183.207.228.7 8046 高匿名 HTTP 江苏省 移动 7秒 2014-10-28 03:30:09

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站