IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
218.35.135.117 8088 高匿名 HTTP 台湾省 亚太电信股份有限公司 8秒 2014-10-20 13:30:48
183.223.29.54 8123 高匿名 HTTP 四川省雅安市 移动 5秒 2014-10-20 12:30:25
183.207.229.12 80 高匿名 HTTP 江苏省 移动 13秒 2014-10-20 11:30:16
183.207.228.6 8083 高匿名 HTTP 江苏省南京市 (全省共用出口) 移动 7秒 2014-10-20 10:30:19
183.207.228.6 8088 高匿名 HTTP 江苏省 移动 6秒 2014-10-20 09:30:17
221.180.147.30 81 高匿名 HTTP 辽宁省沈阳市 移动 3秒 2014-10-20 08:30:06
182.140.132.108 8888 高匿名 HTTP 四川省成都市 电信莲花机房 电信 4秒 2014-10-20 07:30:10
60.55.43.74 80 高匿名 HTTP 浙江省宁波市 联通 9秒 2014-10-20 06:30:15
120.198.243.82 80 高匿名 HTTP 广东省 移动 2秒 2014-10-20 05:30:11
117.139.35.179 8123 高匿名 HTTP 四川省成都市 移动 3秒 2014-10-20 04:30:09
183.223.29.117 8123 高匿名 HTTP 四川省雅安市 移动 9秒 2014-10-20 03:30:55
218.4.236.117 80 高匿名 HTTP 江苏省苏州市 电信 7秒 2014-10-20 02:30:10
183.230.119.193 8123 高匿名 HTTP 重庆市 移动 7秒 2014-10-20 01:30:48
61.50.245.163 8888 高匿名 HTTP 北京市 联通(通州区) 5秒 2014-10-20 00:30:08
183.207.228.9 80 高匿名 HTTP 江苏省 移动 4秒 2014-10-19 23:30:06

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站