IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.218.222.226 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2016-06-05 04:35:48
49.68.30.67 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 1秒 2016-06-05 03:35:57
218.64.147.51 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 2秒 2016-06-05 02:35:56
218.64.42.191 8090 高匿名 HTTP 江西省南昌市 电信 3秒 2016-06-05 01:35:56
219.137.181.38 8090 高匿名 HTTP 广东省广州市 电信 3秒 2016-06-05 00:35:52
59.55.226.2 9000 高匿名 HTTP 江西省吉安市 电信 3秒 2016-06-04 23:35:43
111.193.49.144 8090 高匿名 HTTP 北京市 联通 3秒 2016-06-04 22:35:54
1.60.144.54 9000 高匿名 HTTP 黑龙江省伊春市 联通 3秒 2016-06-04 21:35:47
119.7.89.228 9000 高匿名 HTTP 四川省自贡市 联通 0.6秒 2016-06-04 20:35:54
182.89.6.197 8123 高匿名 HTTP 广西壮族自治区柳州市 联通 0.3秒 2016-06-04 19:35:47
58.209.184.10 8090 高匿名 HTTP 江苏省苏州市 电信 0.5秒 2016-06-04 18:35:47
220.176.159.239 9000 高匿名 HTTP 江西省吉安市 电信 0.4秒 2016-06-04 17:35:45
117.21.221.8 9000 高匿名 HTTP 江西省赣州市 (电信机房) 电信 2秒 2016-06-04 16:35:51
112.195.83.219 9000 高匿名 HTTP 四川省自贡市 联通 3秒 2016-06-04 15:35:47
115.223.205.147 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2016-06-04 14:35:07

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站