IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.223.193.4 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.8秒 2016-06-05 22:36:03
220.176.93.80 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 1秒 2016-06-05 21:36:00
115.153.172.174 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 0.4秒 2016-06-05 20:36:05
59.62.25.113 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 3秒 2016-06-05 19:35:57
119.7.95.21 9000 高匿名 HTTP 四川省自贡市 联通 2秒 2016-06-05 18:36:02
115.151.200.68 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 0.7秒 2016-06-05 17:35:57
119.7.93.79 9000 高匿名 HTTP 四川省自贡市 联通 0.9秒 2016-06-05 16:36:04
122.159.86.92 9000 高匿名 HTTP 黑龙江省伊春市 联通 3秒 2016-06-05 15:36:03
113.3.86.56 9000 高匿名 HTTP 黑龙江省伊春市 联通 3秒 2016-06-05 14:35:53
218.64.147.211 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 2秒 2016-06-05 13:35:59
115.223.243.51 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2016-06-05 12:36:01
110.73.1.93 8123 高匿名 HTTP 广西壮族自治区南宁市 联通 2秒 2016-06-05 11:36:00
115.213.242.78 9000 高匿名 HTTP 浙江省丽水市 电信 2秒 2016-06-05 10:35:42
115.223.208.95 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-06-05 09:36:00
115.218.223.174 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2016-06-05 08:35:42

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站