IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
112.95.80.45 8090 高匿名 HTTP 广东省深圳市 联通 1秒 2016-05-23 23:33:17
115.223.246.165 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.5秒 2016-05-23 22:33:17
115.223.208.38 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2016-05-23 21:33:23
122.232.228.90 3128 高匿名 HTTP 浙江省嘉兴市 电信 3秒 2016-05-23 20:33:21
118.249.195.43 9000 高匿名 HTTP 湖南省长沙市 电信 2秒 2016-05-23 19:33:23
115.150.14.9 9000 高匿名 HTTP 江西省赣州市 电信 2秒 2016-05-23 18:33:24
218.64.148.238 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 0.7秒 2016-05-23 17:33:18
59.62.25.194 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 3秒 2016-05-23 16:33:10
115.223.201.90 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2016-05-23 15:33:21
220.176.93.97 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 3秒 2016-05-23 14:33:18
115.218.127.135 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2016-05-23 13:33:22
118.249.192.117 9000 高匿名 HTTP 湖南省长沙市 电信 3秒 2016-05-23 12:33:12
115.218.223.197 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2016-05-23 11:33:20
111.72.83.214 9000 高匿名 HTTP 江西省吉安市 电信 3秒 2016-05-23 10:33:13
218.95.82.90 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 1秒 2016-05-23 09:33:19

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站