IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.223.221.213 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-05-25 01:33:39
115.218.122.187 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-05-25 00:33:38
182.40.59.75 8090 高匿名 HTTP 山东省青岛市 电信 2秒 2016-05-24 23:33:32
115.218.121.50 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2016-05-24 22:33:36
59.62.18.34 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 3秒 2016-05-24 21:33:38
59.62.52.122 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 1秒 2016-05-24 20:33:37
115.196.55.81 9000 高匿名 HTTP 浙江省杭州市 电信 1秒 2016-05-24 19:33:26
118.249.118.106 9000 高匿名 HTTP 湖南省长沙市 电信 1秒 2016-05-24 18:33:33
1.63.238.72 9000 高匿名 HTTP 黑龙江省伊春市 联通 2秒 2016-05-24 17:33:36
218.64.147.235 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 0.9秒 2016-05-24 16:33:32
114.234.80.103 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 2秒 2016-05-24 15:33:26
113.3.85.179 9000 高匿名 HTTP 黑龙江省伊春市 联通 1秒 2016-05-24 14:33:32
115.218.125.213 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2016-05-24 13:33:31
118.249.193.32 9000 高匿名 HTTP 湖南省长沙市 电信 0.8秒 2016-05-24 12:33:31
112.112.131.114 8090 高匿名 HTTP 云南省昆明市 电信 1秒 2016-05-24 11:33:33

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。