IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.218.120.207 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-04-27 02:57:35
124.66.50.7 8090 高匿名 HTTP 海南省海口市 联通 1秒 2016-04-27 01:57:36
115.218.124.98 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-04-27 00:57:36
183.23.219.92 8090 高匿名 HTTP 广东省东莞市 电信 1秒 2016-04-26 23:57:34
119.7.95.137 9000 高匿名 HTTP 四川省自贡市 联通 2秒 2016-04-26 22:57:31
220.176.92.40 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 2秒 2016-04-26 21:57:28
115.218.126.163 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-04-26 20:57:21
115.218.218.120 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-04-26 19:57:34
115.218.222.171 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.6秒 2016-04-26 18:57:33
117.87.176.168 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 0.4秒 2016-04-26 17:57:32
14.150.79.185 8090 高匿名 HTTP 广东省广州市 电信 1秒 2016-04-26 16:57:30
182.84.127.254 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 1秒 2016-04-26 15:57:30
115.223.228.138 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-04-26 14:57:19
115.223.204.107 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2016-04-26 13:57:26
117.84.183.147 8090 高匿名 HTTP 江苏省无锡市 电信 1秒 2016-04-26 12:57:27

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。