IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.151.207.55 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 1秒 2016-03-07 09:47:12
115.218.123.5 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-03-07 08:47:09
123.154.242.164 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 联通 0.6秒 2016-03-07 07:47:03
175.152.209.44 8090 高匿名 HTTP 四川省成都市 联通 0.4秒 2016-03-07 06:47:10
115.150.97.24 9000 高匿名 HTTP 江西省赣州市 电信 1秒 2016-03-07 05:47:09
115.223.219.238 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2016-03-07 04:47:05
115.218.124.54 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.9秒 2016-03-07 03:47:01
182.201.249.51 8090 高匿名 HTTP 辽宁省大连市 电信 3秒 2016-03-07 02:47:08
115.223.219.166 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2016-03-07 01:47:05
124.134.153.21 9000 高匿名 HTTP 山东省潍坊市 联通 3秒 2016-03-07 00:47:07
113.3.85.107 9000 高匿名 HTTP 黑龙江省伊春市 联通 0.8秒 2016-03-06 23:46:52
115.218.223.243 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-03-06 22:47:02
115.151.222.138 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 2秒 2016-03-06 21:47:04
175.152.211.180 8090 高匿名 HTTP 四川省成都市 联通 3秒 2016-03-06 20:47:00
223.151.209.165 9000 高匿名 HTTP 湖南省常德市 电信 1秒 2016-03-06 19:47:04

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。