IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
1.60.147.61 9000 高匿名 HTTP 黑龙江省伊春市 联通 2秒 2016-06-02 18:35:27
112.195.85.234 9000 高匿名 HTTP 四川省自贡市 联通 3秒 2016-06-02 17:35:24
118.249.118.75 9000 高匿名 HTTP 湖南省长沙市 电信 3秒 2016-06-02 16:35:27
115.218.120.116 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2016-06-02 15:35:23
182.105.10.229 9000 高匿名 HTTP 江西省南昌市 CDMA全省共用出口 电信 0.6秒 2016-06-02 14:35:20
59.55.59.109 9000 高匿名 HTTP 江西省赣州市 电信 3秒 2016-06-02 13:35:25
115.223.223.81 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-06-02 12:35:22
115.223.219.227 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.7秒 2016-06-02 11:35:21
115.150.97.58 9000 高匿名 HTTP 江西省赣州市 电信 2秒 2016-06-02 10:35:11
112.195.82.27 9000 高匿名 HTTP 四川省自贡市 联通 1秒 2016-06-02 09:35:23
182.90.12.178 8090 高匿名 HTTP 广西壮族自治区梧州市 联通 1秒 2016-06-02 08:35:11
119.7.92.181 9000 高匿名 HTTP 四川省自贡市 联通 3秒 2016-06-02 07:35:20
115.214.12.79 8090 高匿名 HTTP 浙江省宁波市 电信 2秒 2016-06-02 06:35:22
27.12.175.41 8090 高匿名 HTTP 重庆市 联通 3秒 2016-06-02 05:35:21
115.148.25.137 9000 高匿名 HTTP 江西省吉安市 电信 3秒 2016-06-02 04:35:18

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。