IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.218.123.54 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2016-02-02 21:40:18
60.219.21.81 9000 高匿名 HTTP 黑龙江省伊春市 联通 3秒 2016-02-02 20:40:15
220.176.65.73 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 0.6秒 2016-02-02 19:40:10
112.95.80.210 8090 高匿名 HTTP 广东省深圳市 联通 2秒 2016-02-02 18:40:07
115.223.221.69 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-02-02 17:40:13
220.176.94.190 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 1秒 2016-02-02 16:40:14
121.33.85.182 8090 高匿名 HTTP 广东省广州市 电信 0.7秒 2016-02-02 15:40:03
120.195.195.197 80 高匿名 HTTP 中国 江苏省 无锡市 移动 1秒 2016-02-02 14:39:57
115.223.225.107 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-02-02 13:40:13
223.150.189.19 9000 高匿名 HTTP 湖南省常德市 电信 2秒 2016-02-02 12:40:06
218.64.158.52 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 1秒 2016-02-02 11:40:11
119.188.115.23 8080 高匿名 HTTP 中国 山东省 济南市 联通 2秒 2016-02-02 10:40:12
119.7.95.31 9000 高匿名 HTTP 四川省自贡市 联通 3秒 2016-02-02 09:40:07
115.218.121.147 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-02-02 08:40:10
112.64.29.94 8090 高匿名 HTTP 上海市 联通 3秒 2016-02-02 07:40:04

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。