IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.223.245.114 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2016-05-25 19:33:45
59.62.24.232 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 2秒 2016-05-25 18:33:48
115.150.111.117 9000 高匿名 HTTP 江西省赣州市 电信 0.4秒 2016-05-25 17:33:43
115.223.236.97 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-05-25 16:33:43
60.161.46.183 8090 高匿名 HTTP 云南省红河哈尼族彝族自治州 电信 0.8秒 2016-05-25 15:33:45
118.249.195.141 9000 高匿名 HTTP 湖南省长沙市 电信 2秒 2016-05-25 14:33:46
112.95.38.49 8090 高匿名 HTTP 广东省深圳市 联通 2秒 2016-05-25 13:33:46
115.218.122.176 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2016-05-25 12:33:45
117.87.76.154 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 1秒 2016-05-25 11:33:42
111.72.81.57 9000 高匿名 HTTP 江西省吉安市 电信 1秒 2016-05-25 10:33:43
59.62.7.204 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 2秒 2016-05-25 09:33:40
218.95.48.147 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 3秒 2016-05-25 08:33:44
115.223.246.207 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2016-05-25 07:33:33
59.62.7.44 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 1秒 2016-05-25 06:33:40
115.218.221.42 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2016-05-25 05:33:33

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。