IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
183.158.211.184 9000 高匿名 HTTP 中国 浙江省 杭州市 电信 2秒 2017-06-25 08:37:35
183.166.203.133 808 高匿名 HTTP 中国 安徽省 亳州市 电信 2秒 2017-06-25 07:37:34
139.196.196.74 80 高匿名 HTTP 中国 上海市 上海市 阿里云 0.7秒 2017-06-25 06:37:38
114.99.12.40 9000 高匿名 HTTP 中国 安徽省 铜陵市 电信 1秒 2017-06-25 05:37:36
175.155.138.109 808 高匿名 HTTP 中国 四川省 绵阳市 联通 2秒 2017-06-25 04:37:37
121.10.1.181 8080 高匿名 HTTP 中国 广东省 东莞市 电信 3秒 2017-06-25 03:37:37
121.12.170.233 8998 高匿名 HTTP 中国 广东省 东莞市 电信 2秒 2017-06-25 02:37:35
122.193.14.108 843 高匿名 HTTP 中国 江苏省 南京市 联通 2秒 2017-06-25 01:37:31
183.32.4.212 8998 高匿名 HTTP 中国 广东省 中山市 电信 0.4秒 2017-06-25 00:37:36
115.210.253.153 9000 高匿名 HTTP 中国 浙江省 金华市 电信 2秒 2017-06-24 23:37:28
106.88.74.97 8998 高匿名 HTTP 中国 重庆市 重庆市 电信 3秒 2017-06-24 22:37:34
114.99.9.111 9000 高匿名 HTTP 中国 安徽省 铜陵市 电信 2秒 2017-06-24 21:37:21
59.61.92.205 8118 高匿名 HTTP 中国 福建省 厦门市 电信 3秒 2017-06-24 20:37:31
121.60.174.195 8998 高匿名 HTTP 中国 湖北省 宜昌市 电信 3秒 2017-06-24 19:37:32
120.25.65.88 8118 高匿名 HTTP 中国 广东省 深圳市 阿里云 2秒 2017-06-24 18:37:32

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。