IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
218.92.227.173 15238 高匿名 HTTP 江苏省盐城市 电信 1秒 2015-12-25 22:32:17
60.15.46.94 9000 高匿名 HTTP 黑龙江省伊春市 联通 3秒 2015-12-25 21:32:03
218.92.227.166 19279 高匿名 HTTP 江苏省盐城市 电信 0.6秒 2015-12-25 20:32:14
183.228.219.6 8123 高匿名 HTTP 中国 重庆市 重庆市 移动 0.4秒 2015-12-25 19:32:13
115.223.240.192 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2015-12-25 18:32:14
125.113.200.152 9000 高匿名 HTTP 浙江省金华市 电信 1秒 2015-12-25 17:32:05
218.92.227.165 29832 高匿名 HTTP 江苏省盐城市 电信 1秒 2015-12-25 16:32:13
112.195.82.186 9000 高匿名 HTTP 四川省自贡市 联通 2秒 2015-12-25 15:32:13
115.151.204.115 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 0.3秒 2015-12-25 14:32:05
115.218.219.170 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2015-12-25 13:32:11
115.150.96.229 9000 高匿名 HTTP 江西省赣州市 电信 3秒 2015-12-25 12:32:01
59.62.25.213 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 1秒 2015-12-25 11:32:02
183.130.105.21 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2015-12-25 10:32:03
114.235.22.196 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 0.7秒 2015-12-25 09:32:04
116.209.85.30 9000 高匿名 HTTP 湖北省天门市 电信 3秒 2015-12-25 08:32:09

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。