IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
118.81.72.193 8090 高匿名 HTTP 山西省太原市 联通 3秒 2016-05-15 19:01:26
59.62.36.55 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 3秒 2016-05-15 18:01:25
115.223.252.189 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2016-05-15 17:01:20
218.205.17.86 80 高匿名 HTTP 中国 江苏省 无锡市 移动 1秒 2016-05-15 16:01:25
115.223.227.32 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-05-15 15:01:23
118.249.117.127 9000 高匿名 HTTP 湖南省长沙市 电信 3秒 2016-05-15 14:01:08
115.218.220.100 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 0.8秒 2016-05-15 13:01:22
182.105.1.130 9000 高匿名 HTTP 江西省南昌市 CDMA全省共用出口 电信 0.9秒 2016-05-15 12:01:10
115.148.25.144 9000 高匿名 HTTP 江西省吉安市 电信 1秒 2016-05-15 11:01:24
115.218.126.228 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2016-05-15 10:01:21
112.195.86.157 9000 高匿名 HTTP 四川省自贡市 联通 0.6秒 2016-05-15 09:01:23
175.155.63.249 9000 高匿名 HTTP 四川省自贡市 联通 0.8秒 2016-05-15 08:01:22
115.223.234.127 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-05-15 07:01:20
59.55.58.168 9000 高匿名 HTTP 江西省赣州市 电信 3秒 2016-05-15 06:01:18
221.221.212.22 8090 高匿名 HTTP 北京市海淀区 联通 1秒 2016-05-15 05:01:16

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。