IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
118.249.116.78 9000 高匿名 HTTP 湖南省长沙市 电信 1秒 2016-05-26 12:33:56
115.223.202.65 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-05-26 11:33:56
220.177.175.131 9000 高匿名 HTTP 江西省吉安市 电信 3秒 2016-05-26 10:33:58
115.223.238.193 9000 高匿名 HTTP 中国 浙江省 温州市 电信 3秒 2016-05-26 09:33:55
115.218.120.190 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 3秒 2016-05-26 08:33:53
183.130.86.35 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2016-05-26 07:33:54
119.7.88.233 9000 高匿名 HTTP 四川省自贡市 联通 3秒 2016-05-26 06:33:55
119.131.156.35 8090 高匿名 HTTP 广东省广州市 电信 3秒 2016-05-26 05:33:47
59.62.36.115 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 0.8秒 2016-05-26 04:33:51
117.87.173.81 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 1秒 2016-05-26 03:33:51
119.147.86.212 9090 高匿名 HTTP 广东省深圳市 电信 0.8秒 2016-05-26 02:33:49
124.231.18.102 9000 高匿名 HTTP 湖南省郴州市 电信 0.8秒 2016-05-26 01:33:51
115.151.245.43 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 1秒 2016-05-26 00:33:49
115.148.25.233 9000 高匿名 HTTP 江西省吉安市 电信 1秒 2016-05-25 23:33:48
218.95.82.74 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 2秒 2016-05-25 22:33:49

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。