IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.153.172.18 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 1秒 2016-05-03 20:59:01
118.249.194.113 9000 高匿名 HTTP 湖南省长沙市 电信 2秒 2016-05-03 19:58:59
123.117.19.158 8090 高匿名 HTTP 北京市 联通 0.6秒 2016-05-03 18:58:57
118.81.248.47 8090 高匿名 HTTP 山西省太原市 联通 1秒 2016-05-03 17:58:57
111.180.50.147 9000 高匿名 HTTP 湖北省仙桃市 电信 3秒 2016-05-03 16:58:53
115.223.245.222 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 1秒 2016-05-03 15:58:51
115.223.231.70 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-05-03 14:58:57
115.218.124.166 9000 高匿名 HTTP 浙江省温州市 电信 2秒 2016-05-03 13:58:57
121.227.6.190 9000 高匿名 HTTP 江苏省苏州市 电信 0.8秒 2016-05-03 12:58:55
118.249.194.177 9000 高匿名 HTTP 湖南省长沙市 电信 1秒 2016-05-03 11:58:56
115.148.70.13 9000 高匿名 HTTP 江西省赣州市 电信 3秒 2016-05-03 10:58:54
222.187.165.46 9000 高匿名 HTTP 江苏省徐州市 电信 3秒 2016-05-03 09:58:55
182.99.251.28 9000 高匿名 HTTP 江西省萍乡市 电信 2秒 2016-05-03 08:58:51
118.249.117.2 9000 高匿名 HTTP 湖南省长沙市 电信 1秒 2016-05-03 07:58:54
115.148.70.53 9000 高匿名 HTTP 江西省赣州市 电信 1秒 2016-05-03 06:58:48

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。