IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
42.62.2.52 8128 透明 HTTP 北京市 森华通信 电信 6秒 2014-08-25 16:30:11
14.153.143.188 9000 透明 HTTP 广东省深圳市 电信 3秒 2014-08-25 15:30:51
110.84.129.27 8888 透明 HTTP 福建省厦门市 电信 3秒 2014-08-25 14:30:05
113.76.156.19 9999 透明 HTTP 广东省珠海市 电信 1秒 2014-08-25 13:30:37
117.139.109.124 3128 透明 HTTP 四川省宜宾市 移动 1秒 2014-08-25 12:30:11
115.28.231.142 8888 透明 HTTP 北京市 万网高科技信息技术有限公司 电信 4秒 2014-08-25 11:00:18
115.238.23.172 80 透明 HTTP 浙江省杭州市 电信 1秒 2014-08-25 10:30:23
122.141.243.131 80 透明 HTTP 吉林省长春市 联通 1秒 2014-08-25 09:30:17
112.5.254.172 80 透明 HTTP 福建省 移动 1秒 2014-08-25 08:30:03
113.69.17.30 9999 透明 HTTP 广东省佛山市 电信 2秒 2014-08-25 07:30:26
114.215.134.130 8080 透明 HTTP 山东省青岛市 阿里云BGP数据中心 电信 3秒 2014-08-25 06:30:25
183.57.82.71 80 透明 HTTP 广东省佛山市 电信 1秒 2014-08-25 05:30:10
222.85.1.123 8118 透明 HTTP 河南省许昌市 电信 2秒 2014-08-25 04:30:07
59.46.72.245 8080 透明 HTTP 辽宁省沈阳市 电信 1秒 2014-08-25 03:30:05
60.6.241.134 9999 透明 HTTP 河北省邢台市 联通 0.3秒 2014-08-25 02:00:11

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站