IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
182.93.241.198 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2015-10-10 11:30:46
92.222.237.123 8898 高匿名 HTTP 德国 3秒 2015-10-10 10:29:21
5.9.24.164 80 高匿名 HTTP 德国 1秒 2015-10-10 09:29:55
213.239.214.73 1763 高匿名 HTTP 德国 2秒 2015-10-10 08:30:15
131.221.187.250 8080 高匿名 HTTP 巴西 1秒 2015-10-10 07:30:29
80.112.128.65 80 高匿名 HTTP 荷兰 1秒 2015-10-10 06:30:47
93.239.148.191 80 高匿名 HTTP 德国 1秒 2015-10-10 05:30:36
92.222.237.56 8888 高匿名 HTTP 德国 1秒 2015-10-10 04:30:41
186.94.53.250 8080 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-10-10 03:30:18
69.241.62.30 80 高匿名 HTTP 美国 2秒 2015-10-10 02:31:01
97.74.85.52 8080 高匿名 HTTP 美国 2秒 2015-10-10 01:30:59
109.120.177.77 8888 高匿名 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-10-10 00:30:19
36.82.108.253 8080 高匿名 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-10-09 23:30:41
77.222.139.70 8080 高匿名 HTTP 乌克兰 3秒 2015-10-09 22:30:54
83.128.229.172 80 高匿名 HTTP 荷兰 1秒 2015-10-09 21:30:45

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。