IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
190.203.108.253 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-26 07:30:44
190.37.174.215 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.9秒 2015-02-26 06:30:38
190.39.200.172 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1.0秒 2015-02-26 05:31:00
201.243.100.194 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-02-26 04:30:50
82.246.5.226 9064 高匿名 HTTP 法国 3秒 2015-02-26 03:30:57
190.204.69.208 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-26 02:31:01
190.202.217.24 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-26 01:30:51
190.36.179.244 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-02-26 00:30:33
190.204.32.156 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-25 23:30:56
200.84.68.214 9064 高匿名 HTTP 巴西 0.8秒 2015-02-25 22:30:53
190.78.167.171 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.3秒 2015-02-25 21:30:55
49.206.32.119 9064 高匿名 HTTP 印度 2秒 2015-02-25 20:30:59
200.84.80.235 9064 高匿名 HTTP 巴西 0.4秒 2015-02-25 19:30:53
186.91.100.244 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-25 18:31:01
128.140.34.165 8080 高匿名 HTTP 伊朗 0.6秒 2015-02-25 17:30:51

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站