IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
190.207.225.13 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-16 17:31:00
59.97.220.49 9064 高匿名 HTTP 3秒 2015-02-16 16:31:00
182.93.225.174 8080 高匿名 HTTP 泰国 0.4秒 2015-02-16 15:31:00
190.38.29.246 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.4秒 2015-02-16 14:30:45
61.7.149.69 8080 高匿名 HTTP 泰国 0.5秒 2015-02-16 13:31:01
187.109.94.167 9064 高匿名 HTTP 巴西 1秒 2015-02-16 12:31:00
186.94.146.222 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-16 11:30:44
190.203.198.134 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-02-16 10:30:37
190.79.59.117 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-16 09:30:55
190.37.228.237 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-02-16 08:31:01
181.160.169.16 9064 高匿名 HTTP 智利 2秒 2015-02-16 07:30:58
186.94.180.114 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-16 06:30:30
190.73.170.231 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-02-16 05:30:47
186.94.210.141 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-02-16 04:30:46
190.77.183.179 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.8秒 2015-02-16 03:31:00

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站