IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
124.192.101.254 8001 高匿名 HTTP 0.8秒 2015-01-28 15:29:44
122.176.113.201 8080 高匿名 HTTP 3秒 2015-01-28 14:30:03
182.237.12.158 8080 高匿名 HTTP 3秒 2015-01-28 13:31:02
183.222.156.153 8123 高匿名 HTTP 3秒 2015-01-28 12:30:31
186.95.253.26 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-01-28 11:31:00
212.12.12.163 8080 高匿名 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-01-28 10:30:58
78.46.178.195 8118 高匿名 HTTP 德国 3秒 2015-01-28 09:30:59
37.187.125.24 8080 高匿名 HTTP 0.5秒 2015-01-28 08:30:51
190.38.65.6 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.8秒 2015-01-28 07:31:00
190.36.90.117 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-01-28 06:30:49
190.74.210.184 9064 高匿名 HTTP 2秒 2015-01-28 05:30:59
186.92.83.253 9064 高匿名 HTTP 1秒 2015-01-28 04:30:59
85.15.176.223 8080 高匿名 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-01-28 03:31:00
210.212.240.35 9064 高匿名 HTTP 印度 1秒 2015-01-28 02:30:45
186.93.224.81 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-01-28 01:30:57

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站