IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
118.137.122.152 9064 高匿名 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-01-27 16:30:55
115.242.211.182 9064 高匿名 HTTP 印度 2秒 2015-01-27 15:30:51
134.100.127.214 8089 高匿名 HTTP 2秒 2015-01-27 14:30:55
190.37.42.29 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-01-27 13:30:40
186.89.87.52 9064 高匿名 HTTP 1秒 2015-01-27 12:30:59
119.46.91.234 80 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2015-01-27 11:31:00
190.207.228.102 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-01-27 10:31:00
200.93.35.7 9064 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2015-01-27 09:31:01
183.141.74.80 3128 高匿名 HTTP 1秒 2015-01-27 08:30:59
179.107.239.227 9064 高匿名 HTTP 1秒 2015-01-27 07:30:49
88.250.13.7 8080 高匿名 HTTP 土耳其 0.8秒 2015-01-27 06:30:54
5.255.147.167 8118 高匿名 HTTP 西班牙 1秒 2015-01-27 05:30:59
190.199.224.141 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-01-27 04:30:59
201.209.209.158 9064 高匿名 HTTP 3秒 2015-01-27 03:31:00
186.10.121.101 9064 高匿名 HTTP 2秒 2015-01-27 02:31:00

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站