IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
202.164.27.84 80 高匿名 HTTP 香港特别行政区 3秒 2014-12-21 03:27:21
186.88.164.127 9064 高匿名 HTTP 2秒 2014-12-21 07:22:51
201.242.34.24 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2014-12-21 06:24:59
112.20.142.112 8123 高匿名 HTTP 1秒 2014-12-21 05:19:39
199.200.120.140 8089 高匿名 HTTP 美国 2秒 2014-12-20 17:37:50
190.74.165.212 9064 高匿名 HTTP 3秒 2014-12-21 03:29:50
190.73.193.8 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2014-12-21 02:26:37
190.195.216.66 9064 高匿名 HTTP 阿根廷 3秒 2014-12-21 00:47:12
181.197.211.157 9064 高匿名 HTTP 阿根廷 0.3秒 2014-12-21 00:11:05
190.205.154.74 9064 高匿名 HTTP 1秒 2014-12-20 23:06:24
183.211.25.31 8123 高匿名 HTTP 1秒 2014-12-20 21:21:48
201.210.201.118 9064 高匿名 HTTP 0.4秒 2014-12-20 20:51:45
202.154.190.6 80 高匿名 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-12-20 18:37:36
118.232.219.55 9064 高匿名 HTTP 2秒 2014-12-20 18:22:04
123.63.188.102 9064 高匿名 HTTP 1秒 2014-12-20 18:06:57

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站