IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
186.93.238.52 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1.0秒 2014-12-15 20:14:05
186.94.64.94 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2014-12-15 19:26:53
190.73.125.54 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2014-12-15 17:56:57
177.84.29.141 9064 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2014-12-15 04:59:10
190.206.231.252 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2014-12-15 00:48:57
190.203.51.186 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 18秒 2014-12-14 22:30:45
190.79.130.89 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.7秒 2014-12-14 22:52:48
216.155.86.251 9064 高匿名 HTTP 美国 5秒 2014-12-14 22:35:26
200.84.130.31 9064 高匿名 HTTP 巴西 1秒 2014-12-15 11:53:34
88.186.209.131 9064 高匿名 HTTP 法国 3秒 2014-12-15 03:25:21
203.172.134.198 8080 高匿名 HTTP 泰国 1.0秒 2014-12-15 10:29:42
190.207.239.145 8080 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2014-12-15 00:49:04
190.6.0.4 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2014-12-15 00:49:22
186.93.12.71 8080 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.3秒 2014-12-15 03:06:22
186.95.255.34 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2014-12-15 03:57:25

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站