IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
220.137.108.248 9064 高匿名 HTTP 3秒 2014-12-17 04:51:26
115.241.102.172 9064 高匿名 HTTP 印度 0.4秒 2014-12-17 02:16:08
111.249.72.201 9064 高匿名 HTTP 3秒 2014-12-17 03:00:23
190.203.250.129 8080 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2014-12-17 03:27:25
190.75.44.244 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2014-12-17 02:16:40
190.36.89.20 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.3秒 2014-12-17 01:10:57
114.79.176.171 9064 高匿名 HTTP 印度 1秒 2014-12-16 23:55:49
190.78.56.76 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2014-12-16 23:25:33
190.37.91.146 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.7秒 2014-12-16 22:24:25
112.197.42.35 9064 高匿名 HTTP 2秒 2014-12-16 21:17:01
202.78.236.32 9064 高匿名 HTTP 印度 3秒 2014-12-16 20:26:10
180.176.25.8 9064 高匿名 HTTP 1秒 2014-12-16 19:28:02
182.73.172.194 9064 高匿名 HTTP 印度 3秒 2014-12-16 18:22:27
61.230.63.107 9064 高匿名 HTTP 0.7秒 2014-12-16 17:00:20
1.172.90.191 9064 高匿名 HTTP 1秒 2014-12-16 12:26:44

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站