IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
185.72.162.29 80 高匿名 HTTP 荷兰 2秒 2015-08-25 06:31:00
109.237.10.215 8080 高匿名 HTTP 俄罗斯 3秒 2015-08-25 05:30:49
79.215.88.152 80 高匿名 HTTP 德国 2秒 2015-08-25 04:31:00
162.243.61.55 8000 高匿名 HTTP 美国 3秒 2015-08-25 03:31:01
169.53.175.6 80 高匿名 HTTP 瑞士 3秒 2015-08-25 02:30:34
177.160.74.74 8080 高匿名 HTTP LACNIC 3秒 2015-08-25 01:29:45
175.120.28.17 80 高匿名 HTTP 韩国 2秒 2015-08-25 00:30:44
95.223.47.82 80 高匿名 HTTP 德国 3秒 2015-08-24 23:30:22
179.119.236.248 8080 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2015-08-24 22:29:13
177.7.96.184 80 高匿名 HTTP 巴西 0.7秒 2015-08-24 21:30:18
92.222.237.75 8888 高匿名 HTTP 德国 2秒 2015-08-24 20:29:10
92.55.147.42 8118 高匿名 HTTP 罗马尼亚 1秒 2015-08-24 19:30:18
190.102.24.63 80 高匿名 HTTP 荷属安的列斯 3秒 2015-08-24 18:30:46
119.42.83.30 8080 高匿名 HTTP 泰国 0.3秒 2015-08-24 17:30:06
187.1.193.132 8080 高匿名 HTTP 巴西 0.3秒 2015-08-24 16:30:41

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。