IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
190.39.55.171 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.4秒 2015-01-25 03:31:00
189.126.180.85 9064 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2015-01-25 02:30:55
201.208.136.203 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-01-25 01:30:58
179.240.18.121 9064 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2015-01-25 00:30:58
190.202.224.53 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.9秒 2015-01-24 23:30:59
115.201.75.133 8118 高匿名 HTTP 0.6秒 2015-01-24 22:30:37
190.72.3.35 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-01-24 21:30:57
190.78.172.192 8080 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-01-24 20:30:52
201.248.28.95 8080 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-01-24 19:30:53
69.197.148.18 8089 高匿名 HTTP 美国 1秒 2015-01-24 18:30:53
202.182.59.222 9064 高匿名 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-01-24 17:30:57
115.241.47.56 9064 高匿名 HTTP 印度 2秒 2015-01-24 16:29:36
186.94.144.15 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-01-24 15:30:59
114.199.59.179 9064 高匿名 HTTP 韩国 1.0秒 2015-01-24 14:30:51
118.137.18.134 9064 高匿名 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-01-24 13:30:27

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站