IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
72.169.197.201 87 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-06-11 20:40:19
177.114.228.146 8080 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2017-06-11 19:40:31
149.56.36.54 80 高匿名 HTTP 美国 2秒 2017-06-11 18:40:13
178.62.86.172 80 高匿名 HTTP 英国 2秒 2017-06-11 17:40:21
198.23.74.170 81 高匿名 HTTP 美国 1秒 2017-06-11 16:39:55
46.151.211.215 8080 高匿名 HTTP 沙特阿拉伯 1秒 2017-06-11 15:39:59
192.129.200.202 9001 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-06-11 14:39:51
192.241.225.151 8118 高匿名 HTTP 美国 1秒 2017-06-11 13:40:35
192.129.199.175 9001 高匿名 HTTP 美国 0.6秒 2017-06-11 12:39:40
189.93.99.159 8080 高匿名 HTTP 巴西 1秒 2017-06-11 11:40:02
138.201.194.15 8150 高匿名 HTTP 德国 1秒 2017-06-11 10:39:57
192.129.198.170 9001 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-06-11 09:40:28
192.129.189.107 9001 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-06-11 08:40:12
104.131.75.65 80 高匿名 HTTP 美国 1秒 2017-06-11 07:39:56
152.251.52.187 8080 高匿名 HTTP 巴西 1秒 2017-06-11 06:39:39

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。