IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
189.91.141.122 8080 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2015-08-21 01:29:45
82.95.145.19 80 高匿名 HTTP 荷兰 2秒 2015-08-21 00:29:49
37.32.34.79 80 高匿名 HTTP 伊朗 3秒 2015-08-20 23:30:45
186.233.254.224 8080 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2015-08-20 22:30:46
108.178.184.45 80 高匿名 HTTP 美国 3秒 2015-08-20 21:30:55
78.40.170.190 80 高匿名 HTTP 意大利 0.9秒 2015-08-20 20:31:00
217.123.228.9 80 高匿名 HTTP 荷兰 0.8秒 2015-08-20 19:30:44
191.37.10.35 80 高匿名 HTTP 巴西 1秒 2015-08-20 18:30:18
104.130.240.40 80 高匿名 HTTP 美国 2秒 2015-08-20 17:29:50
180.249.15.168 80 高匿名 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-08-20 16:30:42
202.58.71.209 8080 高匿名 HTTP 印度尼西亚 0.5秒 2015-08-20 15:30:59
138.97.98.186 8080 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2015-08-20 14:30:42
75.151.213.85 8080 高匿名 HTTP 美国 2秒 2015-08-20 13:30:40
109.237.10.183 8080 高匿名 HTTP 俄罗斯 3秒 2015-08-20 12:29:34
177.147.223.123 8080 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2015-08-20 11:30:56

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。