IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
190.38.29.88 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 15秒 2014-12-02 23:02:17
190.207.56.83 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 10秒 2014-12-02 22:00:23
190.37.38.165 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 17秒 2014-12-02 21:00:49
182.73.172.194 9064 高匿名 HTTP 印度 7秒 2014-12-02 20:00:44
186.93.244.167 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 5秒 2014-12-02 19:01:36
186.95.79.217 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2014-12-02 18:02:10
14.97.227.198 9064 高匿名 HTTP 印度 27秒 2014-12-02 17:00:48
182.93.229.102 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2014-12-02 16:00:20
190.74.67.233 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 11秒 2014-12-02 15:00:35
118.252.189.116 8088 高匿名 HTTP 11秒 2014-12-02 14:00:47
1.23.236.41 9064 高匿名 HTTP 印度 32秒 2014-12-02 13:01:11
182.93.224.6 8080 高匿名 HTTP 泰国 4秒 2014-12-02 12:00:08
190.73.150.148 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 9秒 2014-12-02 11:00:49
203.172.209.49 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2014-12-02 10:02:37
201.242.240.64 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 4秒 2014-12-02 09:02:16

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站