IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
196.201.216.172 3719 高匿名 HTTP 肯尼亚 3秒 2015-05-17 14:30:25
148.251.224.3 8123 高匿名 HTTP 德国 1秒 2015-05-17 13:30:30
196.201.216.172 1620 高匿名 HTTP 肯尼亚 1秒 2015-05-17 12:30:40
198.20.85.20 8118 高匿名 HTTP 美国 0.9秒 2015-05-17 11:31:01
199.201.122.175 3128 高匿名 HTTP 加拿大 1秒 2015-05-17 10:31:00
177.200.72.75 80 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2015-05-17 09:30:32
94.210.196.66 80 高匿名 HTTP 荷兰 1秒 2015-05-17 08:30:34
209.208.26.110 6666 高匿名 HTTP 美国 3秒 2015-05-17 07:30:37
188.168.204.53 8080 高匿名 HTTP 俄罗斯 3秒 2015-05-17 06:31:00
196.201.216.172 14311 高匿名 HTTP 肯尼亚 3秒 2015-05-17 05:30:55
141.101.242.27 3130 高匿名 HTTP 俄罗斯 0.8秒 2015-05-17 04:30:44
196.201.216.172 1620 高匿名 HTTP 肯尼亚 2秒 2015-05-17 03:30:42
173.199.140.8 3128 高匿名 HTTP 美国 0.9秒 2015-05-17 02:30:51
83.247.140.116 80 高匿名 HTTP 西班牙 1秒 2015-05-17 01:30:19
173.199.140.8 3128 高匿名 HTTP 美国 3秒 2015-05-17 00:30:32

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站