IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
196.201.216.171 8973 高匿名 HTTP 肯尼亚 1秒 2015-05-14 21:30:38
191.102.115.66 8080 高匿名 HTTP 哥伦比亚 1秒 2015-05-14 20:29:51
196.201.216.171 2010 高匿名 HTTP 肯尼亚 3秒 2015-05-14 19:30:54
196.201.216.171 8973 高匿名 HTTP 肯尼亚 3秒 2015-05-14 18:30:41
88.159.141.218 80 高匿名 HTTP 荷兰 2秒 2015-05-14 17:30:48
196.201.216.170 2240 高匿名 HTTP 肯尼亚 1秒 2015-05-14 16:30:49
180.183.210.247 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2015-05-14 15:30:55
196.201.216.172 229 高匿名 HTTP 肯尼亚 0.7秒 2015-05-14 14:30:59
217.218.75.190 80 高匿名 HTTP 伊朗 1秒 2015-05-14 13:30:48
217.218.75.190 80 高匿名 HTTP 伊朗 0.6秒 2015-05-14 12:29:58
196.201.216.171 5242 高匿名 HTTP 肯尼亚 2秒 2015-05-14 11:30:39
104.40.159.62 8118 高匿名 HTTP 美国 0.4秒 2015-05-14 10:30:30
89.101.214.214 8080 高匿名 HTTP 爱尔兰 3秒 2015-05-14 09:30:55
190.124.251.243 8080 高匿名 HTTP 哥斯达黎加 1秒 2015-05-14 08:31:01
196.201.216.170 2132 高匿名 HTTP 肯尼亚 0.8秒 2015-05-14 07:30:58

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站