IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.68.30.221 80 高匿名 HTTP 韩国 1秒 2015-03-31 15:31:01
196.201.218.203 7425 高匿名 HTTP 肯尼亚 3秒 2015-03-31 14:31:01
81.82.90.137 80 高匿名 HTTP 比利时 2秒 2015-03-31 13:29:57
213.197.62.87 80 高匿名 HTTP 荷兰 3秒 2015-03-31 12:30:58
188.165.223.173 8113 高匿名 HTTP 法国 1秒 2015-03-31 11:29:55
196.201.218.199 4182 高匿名 HTTP 肯尼亚 1.0秒 2015-03-31 10:30:23
196.201.218.203 4148 高匿名 HTTP 肯尼亚 2秒 2015-03-31 09:30:53
145.97.214.154 80 高匿名 HTTP 荷兰 0.6秒 2015-03-31 08:30:40
196.201.218.204 14275 高匿名 HTTP 肯尼亚 1秒 2015-03-31 07:30:35
196.201.218.203 7425 高匿名 HTTP 肯尼亚 2秒 2015-03-31 06:30:48
92.63.171.140 8118 高匿名 HTTP 荷兰 2秒 2015-03-31 05:31:01
205.147.105.209 18186 高匿名 HTTP 香港特别行政区 1秒 2015-03-31 04:30:16
202.143.134.246 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2015-03-31 03:31:01
202.143.134.246 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2015-03-31 02:30:42
49.212.220.47 8080 高匿名 HTTP 日本 3秒 2015-03-31 01:30:20

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站