IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
203.172.216.6 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2014-10-25 23:30:28
162.216.155.136 8089 高匿名 HTTP 美国 7秒 2014-10-25 22:30:27
123.202.152.91 8088 高匿名 HTTP 香港特别行政区 香港宽频 3秒 2014-10-25 21:30:51
118.97.95.182 8080 高匿名 HTTP 印度尼西亚 16秒 2014-10-25 20:30:56
182.93.232.102 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2014-10-25 19:30:38
198.52.217.44 7808 高匿名 HTTP 加拿大 17秒 2014-10-25 18:30:21
123.202.183.11 8088 高匿名 HTTP 香港特别行政区 香港宽频 5秒 2014-10-25 17:30:45
27.109.140.205 80 高匿名 HTTP 澳门特别行政区 1秒 2014-10-25 16:31:00
182.93.224.214 8080 高匿名 HTTP 泰国 7秒 2014-10-25 15:30:38
190.207.89.189 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 21秒 2014-10-25 14:30:47
199.200.120.140 8089 高匿名 HTTP 美国 6秒 2014-10-25 13:30:09
62.210.56.250 7808 高匿名 HTTP 法国 19秒 2014-10-25 12:30:25
37.239.46.10 80 高匿名 HTTP 伊拉克 14秒 2014-10-25 11:30:17
41.160.143.227 80 高匿名 HTTP 南非 4秒 2014-10-25 10:30:53
190.37.199.180 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 23秒 2014-10-25 09:30:42

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站