IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
203.172.210.201 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2015-06-15 15:31:01
23.95.121.192 8118 高匿名 HTTP 美国 3秒 2015-06-15 14:30:21
151.248.120.209 8000 高匿名 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-06-15 13:30:31
80.112.170.40 80 高匿名 HTTP 荷兰 2秒 2015-06-15 12:31:03
198.50.145.45 8118 高匿名 HTTP 加拿大 2秒 2015-06-15 11:30:54
185.64.179.9 80 高匿名 HTTP 伊朗 1秒 2015-06-15 10:30:38
167.114.169.129 8118 高匿名 HTTP 加拿大 1.0秒 2015-06-15 09:30:58
107.170.244.166 8118 高匿名 HTTP 美国 2秒 2015-06-15 08:31:00
77.58.136.17 80 高匿名 HTTP 瑞士 1秒 2015-06-15 07:31:00
194.58.90.53 8000 高匿名 HTTP 俄罗斯 0.5秒 2015-06-15 06:30:33
116.58.248.32 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2015-06-15 05:30:59
203.172.163.166 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2015-06-15 04:30:57
177.163.118.11 8080 高匿名 HTTP LACNIC 1秒 2015-06-15 03:30:47
109.235.71.40 9999 高匿名 HTTP 立陶宛 2秒 2015-06-15 02:31:00
154.127.56.89 8080 高匿名 HTTP 毛里求斯 2秒 2015-06-15 01:31:00

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。