IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
186.207.121.119 9064 高匿名 HTTP 巴西 13秒 2014-10-18 23:30:48
190.202.213.154 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 11秒 2014-10-18 22:30:44
190.201.121.28 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 13秒 2014-10-18 21:30:56
218.191.110.58 8088 高匿名 HTTP 香港特别行政区 1秒 2014-10-18 20:30:56
109.74.202.170 80 高匿名 HTTP 英国 3秒 2014-10-18 19:30:07
187.105.52.33 9064 高匿名 HTTP 巴西 14秒 2014-10-18 18:30:54
201.208.188.96 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 19秒 2014-10-18 17:30:57
199.200.120.36 7808 高匿名 HTTP 美国 6秒 2014-10-18 16:30:31
189.71.157.104 9064 高匿名 HTTP 巴西 13秒 2014-10-18 15:00:54
190.207.106.109 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 5秒 2014-10-18 14:30:46
203.186.124.8 8088 高匿名 HTTP 香港特别行政区 香港宽频 3秒 2014-10-18 13:30:57
186.91.43.51 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2014-10-18 12:03:57
190.36.153.202 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 5秒 2014-10-18 11:30:45
190.207.2.195 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 10秒 2014-10-18 10:30:57
186.94.230.238 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 7秒 2014-10-18 09:01:09

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站