IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
199.167.228.36 80 高匿名 HTTP 美国 11秒 2014-10-13 19:30:20
177.67.196.158 80 高匿名 HTTP 巴西 14秒 2014-10-13 18:31:00
119.247.11.225 8088 高匿名 HTTP 香港特别行政区 香港宽频 1秒 2014-10-13 17:30:52
200.100.203.14 9064 高匿名 HTTP 巴西 8秒 2014-10-13 16:30:43
182.93.225.126 8080 高匿名 HTTP 泰国 13秒 2014-10-13 15:30:17
190.205.144.27 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 8秒 2014-10-13 14:30:44
201.208.104.63 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 9秒 2014-10-13 13:30:54
62.210.237.175 80 高匿名 HTTP 法国 12秒 2014-10-13 12:30:23
186.88.211.4 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 19秒 2014-10-13 11:30:44
186.235.163.60 9064 高匿名 HTTP 巴西 12秒 2014-10-13 10:30:50
198.52.217.44 7808 高匿名 HTTP 加拿大 3秒 2014-10-13 09:30:06
64.31.22.131 7808 高匿名 HTTP 美国 1秒 2014-10-13 08:30:55
177.39.247.82 9064 高匿名 HTTP 巴西 8秒 2014-10-13 07:30:44
200.84.138.30 9064 高匿名 HTTP 巴西 10秒 2014-10-13 06:30:40
190.77.79.174 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 16秒 2014-10-13 05:30:41

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站