IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
190.73.107.205 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-03-02 17:31:01
190.199.80.48 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-03-02 16:30:57
14.161.1.136 9064 高匿名 HTTP 越南 3秒 2015-03-02 15:30:25
190.74.195.2 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-03-02 14:31:00
123.238.8.226 9064 高匿名 HTTP 印度 2秒 2015-03-02 13:31:00
182.73.191.219 9064 高匿名 HTTP 印度 3秒 2015-03-02 12:30:53
186.94.97.177 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-03-02 11:30:49
190.200.25.237 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-03-02 10:31:01
190.198.115.14 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.7秒 2015-03-02 09:31:00
190.39.98.22 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.7秒 2015-03-02 08:30:48
190.72.149.216 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-03-02 07:30:57
134.121.72.178 9064 高匿名 HTTP 美国 华盛顿州立大学 3秒 2015-03-02 06:31:01
186.94.156.207 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-03-02 05:30:54
200.84.105.174 9064 高匿名 HTTP 巴西 1秒 2015-03-02 04:30:46
190.77.151.232 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-03-02 03:30:50

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站