IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
190.38.40.8 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-03-01 14:30:49
118.179.144.243 9064 高匿名 HTTP 孟加拉国 1秒 2015-03-01 13:30:58
190.77.80.53 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.9秒 2015-03-01 12:30:39
137.135.166.225 8121 高匿名 HTTP 美国 3秒 2015-03-01 11:30:59
200.109.41.114 9064 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2015-03-01 10:31:01
201.211.139.251 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-03-01 09:30:58
201.248.4.98 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-03-01 08:30:30
202.143.134.246 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2015-03-01 07:31:02
75.135.31.195 9064 高匿名 HTTP 美国 0.3秒 2015-03-01 06:30:57
200.84.32.231 9064 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2015-03-01 05:30:56
190.183.179.254 9064 高匿名 HTTP 阿根廷 1秒 2015-03-01 04:30:59
190.203.246.119 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-03-01 03:31:01
190.74.183.219 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-03-01 02:30:51
190.204.131.143 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-03-01 01:30:57
190.199.42.18 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-03-01 00:31:00

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站