IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
190.204.131.143 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-03-01 01:30:57
190.199.42.18 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-03-01 00:31:00
190.206.100.88 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-28 23:30:52
180.234.78.130 9064 高匿名 HTTP 孟加拉国 3秒 2015-02-28 22:30:59
128.140.34.165 8080 高匿名 HTTP 伊朗 3秒 2015-02-28 21:30:56
190.205.152.216 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-02-28 20:30:58
146.185.180.64 8118 高匿名 HTTP 俄罗斯 0.6秒 2015-02-28 19:30:55
101.63.198.17 9064 高匿名 HTTP 印度 2秒 2015-02-28 18:30:56
190.153.10.44 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-28 17:31:01
131.229.80.59 8080 高匿名 HTTP 美国 3秒 2015-02-28 16:30:44
186.95.230.246 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-02-28 15:30:33
190.102.3.197 80 高匿名 HTTP 荷属安的列斯 3秒 2015-02-28 14:30:49
190.74.98.193 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.6秒 2015-02-28 13:30:10
201.188.50.35 9064 高匿名 HTTP 智利 3秒 2015-02-28 12:30:50
190.77.184.136 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-28 11:30:54

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站