IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
182.73.253.194 80 高匿名 HTTP 印度 8秒 2014-10-07 18:00:51
162.216.155.136 7808 高匿名 HTTP 美国 9秒 2014-10-07 17:30:13
112.118.57.24 8088 高匿名 HTTP 香港特别行政区 电讯盈科 18秒 2014-10-07 16:30:42
177.119.121.245 9064 高匿名 HTTP 巴西 4秒 2014-10-07 15:04:36
182.93.233.182 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2014-10-07 14:30:12
113.255.199.136 8088 高匿名 HTTP 香港特别行政区 和记环球通讯 8秒 2014-10-07 13:01:51
177.194.218.158 9064 高匿名 HTTP 巴西 11秒 2014-10-07 12:30:57
182.93.224.126 8080 高匿名 HTTP 泰国 10秒 2014-10-07 11:30:14
187.85.204.209 9064 高匿名 HTTP 巴西 8秒 2014-10-07 10:04:12
186.95.74.48 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2014-10-07 09:28:51
187.22.128.32 9064 高匿名 HTTP 巴西 15秒 2014-10-07 08:03:59
190.38.165.177 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2014-10-07 07:02:28
218.254.210.18 8088 高匿名 HTTP 香港特别行政区 香港有线电视 2秒 2014-10-07 06:02:14
190.36.170.21 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 11秒 2014-10-07 05:04:40
177.44.111.3 9064 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2014-10-07 04:03:04

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站