IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
201.210.156.180 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 27秒 2014-10-10 21:30:55
201.211.125.204 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 20秒 2014-10-10 20:02:47
198.2.202.33 8090 高匿名 HTTP 美国 11秒 2014-10-10 19:30:32
182.93.225.126 8080 高匿名 HTTP 泰国 12秒 2014-10-10 18:30:22
186.90.157.110 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 8秒 2014-10-10 17:30:39
59.148.132.31 8088 高匿名 HTTP 香港特别行政区 香港宽频 1秒 2014-10-10 16:30:53
134.19.178.70 8089 高匿名 HTTP 荷兰 14秒 2014-10-10 15:30:46
200.46.174.9 8080 高匿名 HTTP 巴拿马 45秒 2014-10-10 14:30:51
108.47.12.2 8081 高匿名 HTTP 美国 23秒 2014-10-10 13:30:58
37.239.46.10 80 高匿名 HTTP 伊拉克 16秒 2014-10-10 12:30:26
36.77.240.240 9064 高匿名 HTTP 印度尼西亚 4秒 2014-10-10 11:30:43
93.115.8.229 7808 高匿名 HTTP 罗马尼亚 19秒 2014-10-10 10:30:23
187.56.57.146 9064 高匿名 HTTP 巴西 14秒 2014-10-10 09:01:38
186.88.224.100 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 12秒 2014-10-10 08:30:41
27.254.46.75 80 高匿名 HTTP 泰国 11秒 2014-10-10 07:30:41

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站