IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
123.237.126.160 9064 高匿名 HTTP 印度 2秒 2014-11-19 21:01:36
201.209.27.34 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 10秒 2014-11-19 20:02:39
111.92.72.226 9064 高匿名 HTTP 印度 14秒 2014-11-19 19:00:56
201.210.86.55 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 12秒 2014-11-19 18:00:50
183.83.196.179 9064 高匿名 HTTP 印度 11秒 2014-11-19 17:01:16
180.245.151.205 9064 高匿名 HTTP 印度尼西亚 4秒 2014-11-19 16:00:35
219.68.148.247 9064 高匿名 HTTP 台湾 4秒 2014-11-19 15:01:11
14.98.204.18 9064 高匿名 HTTP 印度 11秒 2014-11-19 14:00:37
111.91.89.89 9064 高匿名 HTTP 印度 18秒 2014-11-19 13:00:46
201.69.233.21 9064 高匿名 HTTP 巴西 4秒 2014-11-19 12:01:19
201.248.101.99 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 7秒 2014-11-19 11:06:04
190.73.41.25 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 24秒 2014-11-19 10:00:59
190.198.109.201 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 7秒 2014-11-19 09:02:06
195.175.239.168 80 高匿名 HTTP 土耳其 18秒 2014-11-19 08:00:38
201.243.60.85 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 7秒 2014-11-19 07:06:48

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站