IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
190.200.254.147 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 10秒 2014-10-08 13:30:41
186.88.103.23 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2014-10-08 12:05:33
186.89.148.190 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 16秒 2014-10-08 11:30:54
190.207.175.142 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 11秒 2014-10-08 10:30:56
201.208.128.240 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 11秒 2014-10-08 09:00:57
199.200.120.37 8089 高匿名 HTTP 美国 18秒 2014-10-08 08:30:20
61.90.28.125 80 高匿名 HTTP 泰国 9秒 2014-10-08 07:30:49
190.38.101.19 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 22秒 2014-10-08 06:30:41
181.208.83.213 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 19秒 2014-10-08 05:30:36
186.90.63.241 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 15秒 2014-10-08 04:30:46
190.201.114.24 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 21秒 2014-10-08 03:30:35
186.94.150.96 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 14秒 2014-10-08 02:30:36
177.40.6.219 9064 高匿名 HTTP 巴西 8秒 2014-10-08 01:05:48
211.232.110.113 8080 高匿名 HTTP 韩国 20秒 2014-10-08 00:30:40
199.200.120.140 8089 高匿名 HTTP 美国 8秒 2014-10-07 23:30:11

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站