IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
202.143.136.118 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2014-10-06 07:30:35
182.93.225.142 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2014-10-06 06:30:12
198.52.217.44 8089 高匿名 HTTP 加拿大 10秒 2014-10-06 05:30:12
199.182.68.27 80 高匿名 HTTP 美国 2秒 2014-10-06 04:02:02
199.200.120.37 8089 高匿名 HTTP 美国 8秒 2014-10-06 03:30:20
190.79.151.68 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 12秒 2014-10-06 02:31:02
186.91.143.127 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 11秒 2014-10-06 01:00:58
186.209.180.80 9064 高匿名 HTTP 巴西 14秒 2014-10-06 00:30:44
202.182.59.222 9064 高匿名 HTTP 印度尼西亚 12秒 2014-10-05 23:30:34
189.35.242.86 9064 高匿名 HTTP 巴西 10秒 2014-10-05 22:04:31
198.52.217.44 7808 高匿名 HTTP 加拿大 7秒 2014-10-05 21:30:10
89.109.173.21 8080 高匿名 HTTP 俄罗斯 21秒 2014-10-05 20:30:40
183.110.231.140 80 高匿名 HTTP 韩国 3秒 2014-10-05 19:30:08
177.39.242.86 9064 高匿名 HTTP 巴西 19秒 2014-10-05 18:04:58
199.200.120.37 8089 高匿名 HTTP 美国 6秒 2014-10-05 17:30:15

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站