IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
202.153.130.214 80 高匿名 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-26 03:31:00
162.248.162.37 80 高匿名 HTTP 加拿大 0.9秒 2015-03-26 02:29:59
147.83.143.44 80 高匿名 HTTP 西班牙 1秒 2015-03-26 01:30:29
87.119.208.30 80 高匿名 HTTP 德国 2秒 2015-03-26 00:30:59
193.63.43.64 8000 高匿名 HTTP 英国 3秒 2015-03-25 23:30:52
213.136.79.6 80 高匿名 HTTP 德国 3秒 2015-03-25 22:29:58
128.65.182.129 8080 高匿名 HTTP 伊朗 3秒 2015-03-25 21:29:57
185.72.161.48 80 高匿名 HTTP 荷兰 0.5秒 2015-03-25 20:30:47
159.224.188.235 8088 高匿名 HTTP 乌克兰 3秒 2015-03-25 19:30:39
50.194.152.93 80 高匿名 HTTP 美国 2秒 2015-03-25 18:30:34
137.117.21.226 80 高匿名 HTTP 美国 3秒 2015-03-25 17:29:59
80.219.119.204 80 高匿名 HTTP 瑞士 2秒 2015-03-25 16:31:00
188.165.223.173 8148 高匿名 HTTP 法国 3秒 2015-03-25 15:30:18
72.233.95.69 80 高匿名 HTTP 美国 2秒 2015-03-25 14:30:01
213.136.78.160 80 高匿名 HTTP 德国 1秒 2015-03-25 13:30:19

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站