IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
219.71.97.54 8088 高匿名 HTTP 台湾 9秒 2014-09-28 19:30:23
66.55.88.139 80 高匿名 HTTP 美国 5秒 2014-09-28 18:30:12
203.172.219.254 8080 高匿名 HTTP 泰国 4秒 2014-09-28 17:30:25
93.115.8.229 7808 高匿名 HTTP 罗马尼亚 16秒 2014-09-28 16:30:19
182.93.218.78 8080 高匿名 HTTP 泰国 11秒 2014-09-28 15:30:14
219.70.26.170 9064 高匿名 HTTP 台湾 5秒 2014-09-28 14:30:31
202.171.253.84 86 高匿名 HTTP 澳门特别行政区 15秒 2014-09-28 13:30:23
119.236.255.144 8088 高匿名 HTTP 香港特别行政区 电讯盈科 0.8秒 2014-09-28 12:05:08
190.77.82.244 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 25秒 2014-09-28 11:30:44
179.223.88.118 9064 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2014-09-28 10:06:00
190.201.223.165 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 10秒 2014-09-28 09:03:03
187.101.17.37 9064 高匿名 HTTP 巴西 18秒 2014-09-28 08:01:00
210.212.229.200 80 高匿名 HTTP 印度 6秒 2014-09-28 07:30:21
177.33.10.225 9064 高匿名 HTTP 巴西 6秒 2014-09-28 06:30:48
190.36.7.181 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 14秒 2014-09-28 05:30:29

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站