IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
196.201.216.170 27 高匿名 HTTP 肯尼亚 3秒 2015-05-12 14:30:09
190.102.17.180 80 高匿名 HTTP 荷兰东印度群岛 1秒 2015-05-12 13:31:04
196.201.216.171 1245 高匿名 HTTP 肯尼亚 3秒 2015-05-12 12:30:54
119.81.99.131 80 高匿名 HTTP 新加坡 3秒 2015-05-12 11:30:58
37.201.200.169 80 高匿名 HTTP 德国 1秒 2015-05-12 10:31:03
77.249.242.88 80 高匿名 HTTP 荷兰 1秒 2015-05-12 09:30:59
196.201.216.172 183 高匿名 HTTP 肯尼亚 0.9秒 2015-05-12 08:29:52
203.172.212.89 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2015-05-12 07:31:01
128.199.252.220 8118 高匿名 HTTP 英国 1秒 2015-05-12 06:31:00
210.4.75.93 8080 高匿名 HTTP 孟加拉国 0.8秒 2015-05-12 05:31:00
181.88.177.145 8080 高匿名 HTTP 阿根廷 1秒 2015-05-12 04:30:54
196.201.216.171 1183 高匿名 HTTP 肯尼亚 2秒 2015-05-12 03:30:31
196.201.216.170 2240 高匿名 HTTP 肯尼亚 3秒 2015-05-12 02:30:45
188.165.223.173 8148 高匿名 HTTP 法国 2秒 2015-05-12 01:31:03
196.201.216.172 2001 高匿名 HTTP 肯尼亚 3秒 2015-05-12 00:31:00

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。