IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
182.93.218.142 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2015-05-11 13:31:00
196.201.216.172 3890 高匿名 HTTP 肯尼亚 0.6秒 2015-05-11 12:30:00
196.201.216.170 4905 高匿名 HTTP 肯尼亚 3秒 2015-05-11 11:30:59
217.12.214.70 8081 高匿名 HTTP 乌克兰 2秒 2015-05-11 10:31:04
178.116.8.23 80 高匿名 HTTP 比利时 3秒 2015-05-11 09:30:40
196.201.216.172 8088 高匿名 HTTP 肯尼亚 0.7秒 2015-05-11 08:30:58
181.225.96.41 8080 高匿名 HTTP 哥伦比亚 1秒 2015-05-11 07:30:43
153.142.215.130 80 高匿名 HTTP 日本 1秒 2015-05-11 06:31:01
196.201.216.171 31 高匿名 HTTP 肯尼亚 1秒 2015-05-11 05:30:30
196.201.216.171 6109 高匿名 HTTP 肯尼亚 1秒 2015-05-11 04:30:47
91.126.196.134 80 高匿名 HTTP 西班牙 2秒 2015-05-11 03:31:01
196.201.216.170 1010 高匿名 HTTP 肯尼亚 2秒 2015-05-11 02:30:36
196.201.216.170 2240 高匿名 HTTP 肯尼亚 1秒 2015-05-11 01:30:22
196.201.216.170 995 高匿名 HTTP 肯尼亚 0.5秒 2015-05-11 00:30:26
196.201.216.170 1990 高匿名 HTTP 肯尼亚 1秒 2015-05-10 23:30:24

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。