IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
57.77.20.167 8080 高匿名 HTTP 法国 国际航空通信学会 16秒 2014-09-26 17:30:52
190.38.66.127 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 12秒 2014-09-26 16:30:33
203.172.134.198 8080 高匿名 HTTP 泰国 9秒 2014-09-26 15:30:44
182.93.241.30 8080 高匿名 HTTP 泰国 4秒 2014-09-26 14:30:28
199.167.228.36 80 高匿名 HTTP 美国 12秒 2014-09-26 13:30:20
188.132.226.2 80 高匿名 HTTP 土耳其 17秒 2014-09-26 12:30:52
182.93.224.6 8080 高匿名 HTTP 泰国 8秒 2014-09-26 11:30:41
186.91.35.102 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2014-09-26 10:05:27
183.110.231.140 80 高匿名 HTTP 韩国 6秒 2014-09-26 09:30:18
201.249.182.163 80 高匿名 HTTP 委内瑞拉 16秒 2014-09-26 08:30:55
197.156.70.62 80 高匿名 HTTP 埃塞俄比亚 20秒 2014-09-26 07:30:53
179.61.116.102 80 高匿名 HTTP 哥伦比亚 5秒 2014-09-26 06:30:26
182.93.219.254 8080 高匿名 HTTP 泰国 12秒 2014-09-26 05:30:48
101.55.33.85 8081 高匿名 HTTP 韩国 18秒 2014-09-26 04:30:59
190.73.250.101 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 5秒 2014-09-26 03:03:37

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站